Створення: 15.03.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 25/04/2016

Публічне акціонерне товариство “Кам’янський” скликає загальні збори акціонерів 25.04.2016 о 09.30 за адресою товариства: Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Одрадокам’янка, вул. Леніна 1, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2015р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 19.04.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись у приймальні до юрисконсульта Дубіни С.В.

Реєстрація учасників зборів 25.04.16 з 09.00 до 09.20 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 144847/100013.
 • Основні засоби 46420/31134.
 • Запаси 6270/14162.
 • Сумарна дбт заборгованість 95210/51445.
 • Грошові кошти 15304/3268.
 • Нерозподілений прибуток 75706/31490.
 • Власний капітал 102508/58292.
 • Статутний капітал 23457/23457.
 • Довгострокові зобов’язання 21101/17526.
 • Поточні зобов’язання 21238/24195.
 • Прибуток на одну акц. (грн.) 0,47/0,07.
 • Кількість акцій 93829600/93829600.
 • Чисельність працівників 218/241.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 45(4333) від 14.03.16.