Створення: 19.11.2012

Повідомлення про проведення загальних зборів – 21/12/2012

Публічне акціонерне товариство “Кам’янський” скликає позачергові загальні збори акціонерів 21.12.2012р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Одрадокам’янка, вул. Леніна 1, актова зала, з таким порядком денним:

  1. Переобрання наглядової ради товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 17.12.12.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до юриста.

Реєстрація учасників 21.12.12 з 09.20 до 09.50 за зазначеною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.          

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 221(1474)  від 19.11.12.