Створення: 23.02.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 10/03/2018

Приватне акціонерне товариство «Кам’янський»,  місцезнаходження Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Одрадокам’янка, вул.Вишнева, 1, відповідно до ч.5 ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства» скликає позачергові загальні збори акціонерів 10.03.2018р. о 10.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет директора, з таким порядком денним:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
  3. Про відкриття Рамкової Угоди з АТ «ПроКредитБанк» на суму 27500000грн. (без врахування розміру відсотків та інших нарахувань) на строк до 120 місяців.
  4. Про звернення до АТ “ПроКредитБанк” з метою оформлення кредиту в розмірі 27500000 грн. максимальним строком на 60 місяців під Рамкову Угоду.
  5. Про оформлення іпотеки на об’єкти нерухомого майна: Виноробний завод (Херсонська обл., Бериславський рн, с.Одрадокам’янка, вул.Вишнева, 1); Виносховище (Херсонська обл., Бериславський рн, с.Одрадокам’янка, вул.Вишнева, 1б), Лабораторний будинок (Херсонська обл., Бериславський рн, с.Одрадокам’янка, вул.Вишнева, 1в) та передачу в заставу АТ «ПроКредитБанк» обладнання.
  6. Про надання повноважень на підписання договорів із АТ «ПроКредит Банк», а сааме: рамкової угоди, кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів забезпечення та інших договорів чи документів, необхідних для отримання кредитів
  7. Про звернення до третіх осіб  з клопотанням виступити поручителем ПрАТ «Кам’янський»та надати АТ «ПроКредитБанк» свою поруку за ПрАТ «Кам’янський».

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

Лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Дубина Світлана Вікторівна, члени комісії – Дерр Ірина Михайлівна, Мазур Любов Василівну.

Питання 2:

Пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви, голосування проводити за принципом одна голосуюча акція – один голос, бюлетенями.

Питання 3:

Відкрити Рамкову Угоду з АТ «ПроКредитБанк» на суму 27500000грн. (без врахування розміру відсотків та інших нарахувань) на строк до 120 місяців.

Питання 4:

Звернутися до АТ “ПроКредитБанк” з метою оформлення кредиту в розмірі 27500000 грн. максимальним строком на 60 місяців під Рамкову Угоду.

Питання 5:

Оформити іпотеку на об’єкти нерухомого майна: Виноробний завод (Херсонська обл., Бериславський рн, с.Одрадокам’янка, вул.Вишнева, 1); Виносховище (Херсонська обл., Бериславський рн, с.Одрадокам’янка, вул.Вишнева, 1б), Лабораторний будинок (Херсонська обл., Бериславський рн, с.Одрадокам’янка, вул.Вишнева, 1в) та передати в заставу АТ «ПроКредитБанк» обладнання.

Питання 6:

Для реалізації попередніх рішень зборів уповноважити директора ПрАТ «Кам’янський» Голубничого О.А. на підписання договорів із АТ «ПроКредит Банк», а саме: рамкової угоди, кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів забезпечення та інших договорів чи документів, необхідних для отримання кредитів

Питання 7:

Звернутися до третіх осіб  з клопотанням виступити поручителем ПрАТ «Кам’янський»та надати АТ «ПроКредитБанк» свою поруку за ПрАТ «Кам’янський».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: kamenskiy.vatua.com

На дату повідомлення про проведення зборів:

  • загальна кількість акцій у випуску товариства – 93 829 600 шт.;
  • кількість голосуючих акцій – 89 505 776 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 03.03.18.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до директора Голубничого О.А., а також в день проведення зборів в місці їх проведення.

Реєстрація учасників зборів 10.03.18 з 09.35 до 09.55 за адресою їх проведення.

Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – нотаріально посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.

Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 38(2791) від 23.02.18.