Створення: 22.07.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 06/08/2016

Публічне акціонерне товариство “Кам’янський”, місцезнаходження Херсонська обл., Бериславський р-н, с.Одрадокам’янка, вул.Вишнева, 1, в порядку ч.5 ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства» скликає позачергові загальні збори акціонерів 06.08.2016р. о 10.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет директора, з таким порядком денним:

  1. Внесення змін до статуту товариства шляхом прийняття його нової редакції.

Проект рішення з питання порядку денного:

Питання 1: «- внести зміни до статуту товариства шляхом прийняття його нової редакції;

- доручити директору товариства від імені зборів підписати нову редакцію статуту товариства та організувати його державну реєстрацію».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: kamenskiy.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 02.08.2016р.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись у приймальні до юрисконсульта Дубіни С.В.

Реєстрація учасників зборів 06.08.16 з 09.30 до 09.55 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Бюлетень «Відомості НКЦПФР» №138(2392) від 22.07.16.