Створення: 07.03.2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акційв, які мають право на участь у загальних зборах – 10/03/2018

Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» ” надаємо інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Кам’янський», які скликаються 10.03.2018р.

Станом на 03.03.2018р.:

  • загальна кількість акцій у випуску товариства – 93 829 600 шт.;
  • кількість голосуючих акцій – 89 505 776 шт.