Створення: 05.05.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 30/04/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2014:

  • звiльнений голова ревiзiйної комiсiї Покрищенко Анатолiй Володимирович, володiє 0.0006% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 14.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнена член ревiзiйної комiсiї Мельничук Алла Георгiївна, володiє 0.0004% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 14.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнена член ревiзiйної комiсiї Герасимчук Тетяна Олександрiвна, володiє 0.0001% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 14.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • обраний головою ревiзiйної комiсiї термiном на один рiк Покрищенко Анатолiй Володимирович, володiє 0.0006% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрана членом ревiзiйної комiсiї термiном на один рiк Мельничук Алла Георгiївна, володiє 0.0004% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрана членом ревiзiйної комiсiї термiном на один рiк Герасимчук Тетяна Олександрiвна, володiє 0.0001% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. вi злочини не має.