Створення: 29.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 29/04/2015

 • Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2015 звiльнений голова ревiзiйної комiсiї Покрищенко Анатолiй Володимирович, володiє 0.0006% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 30.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2015 звiльнена член ревiзiйної комiсiї Мельничук Алла Георгiївна, володiє 0.0004% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 30.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2015 звiльнена член ревiзiйної комiсiї Герасимчук Тетяна Олександрiвна, володiє 0.0001% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 30.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2015 обраний головою ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Покрищенко Анатолiй Володимирович, володiє 0.0006% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2015 обрана членом ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Мельничук Алла Георгiївна, володiє 0.0004% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2015 обрана членом ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Герасимчук Тетяна Олександрiвна, володiє 0.0001% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2015 звiльнена голова наглядової ради Дмитрук Олена Леонiдiвна, володiє 29,98% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 21.12.2012. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2015 звiльнений член наглядової ради Рибак Вiктор Олексiйович, володiє 0,03% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 21.12.2012. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2015 обрана головою наглядової ради термiном на три роки Дмитрук Олена Леонiдiвна, володiє 29,98% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2015 обраний членом наглядової ради термiном на три роки Рибак Вiктор Олексiйович, володiє 0,03% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2015 звiльнена член наглядової ради Пуляєва Наталiя Вiкторiвна, володiє 0,00000% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 21.12.2012. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2015 обрана членом наглядової ради термiном на три роки Пуляєва Наталiя Вiкторiвна, володiє 0,00000% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.