Створення: 28.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 28/04/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнений голова ревiзiйної комiсiї ПАТ «Кам’янський» Покрищенко Анатолiй Володимирович, володiє 0.0006% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 29.04.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнена член ревiзiйної комiсiї ПАТ «Кам’янський» Мельничук Алла Георгiївна, володiє 0.0004% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 29.04.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнена член ревiзiйної комiсiї ПАТ «Кам’янський» Герасимчук Тетяна Олександрiвна, володiє 0.0001% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 29.04.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обраний головою ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Кам’янський» термiном на три роки Покрищенко Анатолiй Володимирович, володiє 0.0006% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обрана членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Кам’янський» термiном на три роки Мельничук Алла Георгiївна, володiє 0.0004% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнена голова наглядової ради ПАТ «Кам’янський» Дмитрук Олена Леонiдiвна, володiє 29,98% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 29.04.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнений член наглядової ради ПАТ «Кам’янський» Рибак Вiктор Олексiйович, володiє 0,03% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 29.04.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обрана головою наглядової ради ПрАТ «Кам’янський» термiном на три роки Дмитрук Олена Леонiдiвна, володiє 29,98% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнена член наглядової ради ПАТ «Кам’янський» Пуляєва Наталiя Вiкторiвна, володiє 0,00000% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 29.04.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обрана членом наглядової ради ПрАТ «Кам’янський» термiном на три роки Пуляєва Наталiя Вiкторiвна, володiє 0,00000% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнений директор ПАТ «Кам’янський» Голубничий Олександр Андрiйович, акцiями не володiє, на посадi перебував з 14.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обраний директор ПрАТ «Кам’янський» Голубничий Олександр Андрiйович, акцiями не володiє, попередня посада директор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.