Створення: 27.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 27/04/2012

Рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.12: звільнені голова Наглядової ради Дмитрук Олена Леонiдiвна, володіє 29,98% акцій АТ, перебувала на посаді з 16.11.09, член Наглядової ради Рибак Вiктор Олексійович, володіє 0,03% акцій АТ, перебував на посаді з 16.11.09; призначені терміном на 2 роки: голова  Наглядової ради Дмитрук Микола Ілліч, володіє 3,63% акцій АТ, попередня посада: директор ТОВ «Агроторгмашінвест»; член Наглядової ради Дмитрук Олена Леонiдiвна, володіє 29,98% акцій АТ, попередня посада: директор. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту не надано. Новопризначені посадові особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Голубничий Олександр Андрійович