Створення: 21.12.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 21/12/2012

Рішенням загальних зборів від 21.12.12: звільнений голова Наглядової ради Дмитрук Микола Ілліч, володіє 3,63% акцій АТ, перебував на посаді з 27.04.12; призначені терміном на 3 роки: голова ради Дмитрук Олена Леонiдiвна, володіє 29,98% акцій АТ, член ради Рибак Віктор Олексійович, володіє 0,03% акцій, попередня посада головний інженер. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту не надано. Новопризначені посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Голубничий Олександр Андрійович