Створення: 11.05.2017

Рiшення про змiнену типу акцiонерного товариства – 28/04/2017

Рiшенням зборiв акцiонерiв 28.04.17 змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Вiдповiднi змiни внесенi до ЄДР 11.05.2017. Повне найменування товариства до змiни: публiчне акцiонерне товариство «Кам’янський»; пiсля змiни: приватне акцiонерне товариство «Кам’янський».